Vi kan blant annet tilby:

Tiltaksarbeid fra Aktiv Omsorg Vest

Ved å benytte tiltaksarbeid fra Aktiv Omsorg Vest, er dere sikret:
- Godkjent politiattest
- Alle utgifter inkludert i prisen
- Ekstern veiledning til terapeutene i tiltaket
- Ansvars- og passasjertilleggsforsikring
- Samarbeidspartnere med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
- Jevnlige fagrapporter etter ønske fra saksbehandler
- Disponible lokaler til møter
- Oppdragsavtaler og gode faktureringsrutiner
- Dyktig personell som kan stille på kort varsel