Bufferkurs

Hva er bufferkurs for par?

Bufferkurset er et kurs for dere som har levd sammen lenge nok til å ha oppdaget at noen konflikter og uenigheter går igjen. Dette er en naturlig utvikling i varige parforhold, og det kommer rett og slett av at vi alle er forskjellige, og noen av forskjellene er vanskeligere å rokke ved enn andre. Dette framtrer tydeligere jo mer erfaring vi får i parforholdet. (Jo lenger vi lever med samme partner, jo flere særheter oppdager vi gjerne at denne personen har!) Bufferkurset er utviklet for å gi dere verktøy dere kan bruke for å utforske forskjellene, slik at forskjellene kan bli lettere å mestre, og enda bedre: at forskjellene kan bli en kilde til trygghet og nærhet (kanskje til og med humor!).

Kursinnhold

Kurset inneholder både teori og øvelser. Øvelsene er spesielt viktige, fordi det å gjøre øvelser involverer flere deler av hjernen enn teorien alene. Den menneskelige hjernen er dessverre ikke organisert slik at faktakunnskap kan overføres direkte og virkningsfullt til de delene av hjernen som styrer følelser. Derfor er det også mulig for et menneske å være svært kunnskapsrik, og samtidig ute av stand til å sette kunnskapen ut i praksis.

I bufferkurset får dere mulighet til å trene på hvordan dere kan utforske forskjeller på en trygg måte. Dere lærer hvordan dere kan identifisere ømme punkter hos dere selv, og hvordan dere som par kan komme videre fra fastlåste tilstander.

Og sist, men ikke minst: gjennom ulike øvelser får dere trene på å styrke hverdagskjærligheten, (dvs. den kjærligheten som gjør at dere får overskudd til å ta ting i beste mening).      

Ofte stilte spørsmål og temaer på kurset:

 

 • Hva skaper gode, varige parforhold?
 • Hvordan styrke kjærligheten ved å bli mer kjent med hverandre   
 • Hvordan gi imøtekommende svar på invitasjoner til kontakt.   
 • Hva er egentlig følelser, og hvilke følelsesfilosofier har du og
         partneren?
 • Hvordan takle at vi er så forskjellige.          
 • Finn de de skjulte drømmene i de gjentatte irritasjonene eller
         fastlåste konfliktene.
 • Ulike oppfatninger av hvordan man viser kjærlighet.
 • Ulike oppfatninger av hvordan vi kommer over vansker
 • Hvordan holde lysten levende sammen       

Kilde: bufferkurs.no