Familieterapi/Parterapi

Vi tilbyr terapeutiske samtaler til enkeltpersoner, par, grupper og familier som står ovenfor utfordringer i hverdagslivet. Dette tilbudet kan benyttes av både privatpersoner og andre aktører. Fokus på løsninger og positiv endring gjennom samtaler. Med terapeutens hjelp lærer man virkningsfulle metoder for god kommunikasjon, konflikthåndtering og livsmestring. Vi støtter oss til Dr. John Gottman sin forskning i parsamtaler. Ved å studere par har forskerne skaffet solid kunnskap om hva som skaper langvarige, gode parforhold.

Samtaleterapi

Samtaleterapi er noe alle kan benytte seg av, om man har et problem eller kanskje bare trenger å prate med en utenforstående. Alle trenger å lette hjertet noen ganger, og det er ikke alltid like lett å prate med noen som står nær. Samtaleterapi kan gå over kortere eller lengre tid. Noen personer kan ha behov for et mindre antall samtaler i en forbigående utfordrende periode. Andre vil ha behov for et dyperegående terapeutisk forløp over lengre tid.