Hva er samtaleterapi?

Samtaleterapi betegner et fagfelt der terapeuter med samtaleterapeutisk ekspertise arbeider med mennesker innen de rammer som den fortrolige samtalen kan gi. Metoder og teknikker brukt i samtaleterapi vil kunne variere fra en samtaleterapeut til en annen ut fra den enkeltes faglige bakgrunn og plattform. Terapeuten lytter til deg og sammen ser vi etter eventuelle forandringer eller justeringer som kan gjøres i handlingsmønsteret eller tankemønsteret. Det dreier seg om at man skal lære å se andre mulige veier, se ting fra andre perspektiver og tenke annerledes på problemer som oppstår.